baner główny
Promocje
Rękawiczki gumowe Nitrylowe rękawice ochronne 100 sztuk roz. M Czarne
Rękawiczki gumowe Nitrylowe rękawice ochronne 100 sztuk roz. M Czarne

129,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

szt.
Nowości
Regulamin

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez Stanisławę Żaka prowadzi działalność gospodarczą pod kątem PHU Auto-Komis Stanisław Żak z siedzibą w Nowym Kurzeszynie 1d za pomocą sklepu internetowego www.polzak.pl (zwanego dalej: „ Sklepem Internetowym ”) oraz określa zasady i warunki oferowane przez Stanisławę Żakę prowadzącą działalność gospodarczą pod kątem PHU Auto-Komis Stanisław Żak z siedzibą w Nowym Kurzeszynie usług nieużywanych urządzeń elektronicznych

Pełne dane firmy: 
PHU Auto-Komis Stanisław Żak 
Nowy Kurzeszyn 1d 
96-200 Rawa Mazowiecka 
NIP: PL8351005702

Adres do korespondencji: 
PHU Auto-Komis Stanisław Żak  
Nowy Kurzeszyn 1d  
96-200 Rawa Mazowiecka 

Adres e-mail: 
autokomis@spoko.pl 

Telefoniczna linia obsługi klientów: 
+48 692 187 715 
+48 697 620 560

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy polzak.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.


2. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez strony polzak.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 692 187 715

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

za. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcje płatności przy odbiorze lub przelewem - realizacja zamówienia jest przeprowadzana po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzonym złożonym zamówieniem, o czym Klient jest informowany na stronie zawierającej składanie zamówień,


b. realizacja każdego zamówienia płatniczego przy odbiorze lub przelewie rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówień,

do. w sprawie zamówień płatniczych kart kredytowych - realizacja zamówień dokonanych w czasie autoryzacji kart. 

 

4. Produkty zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla klientów. Dostarczone w przypadku ewentualnej niedostępnej części składowej zamówienia zamówionego Klient jest informowany o stanie zamówień i decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówień). 

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient może o tym poinformować osobiście e-mail lub telefonicznie i do niego będzie należało zdecydować, czy zgadza się, czy przedłużać czas realizacji zamówienia na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do modelu modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czymś wystąpienie różnicy np. cenowa, Sprzedawca poinformowany o tym kliencie w celu wykorzystania przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia jakiejkolwiek wyrażonej zgody na wybór przez klienta różnicy w cenie.

6. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży Jest to ograniczona liczba zamówień i realizacja zamówień według wyników zależnych od potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

7. Użytkownik żąda wystawienia faktury VAT za dokonaną sprzedaż.

8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie płatności. Taka faktura VAT w formie stanowią stanowi dowód zakupu.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


2. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 

 

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 

3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. 

4. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez klienta, w związku z tym, czym są transakcje niedostarczenia towaru lub opóźnienie w dostawie błędnych lub niedokładnych transakcji podanym przez klienta.

5. Sklep może być przesyłany za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez klienta numeru telefonu informacji o statucie dostarczonym zamówionym towarem.


4. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

2. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,

3. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji zamówień i długiej realizacji karty obciążeniowej jest 24 dzień od zamówienia zamówienia,

4. przelewem bankowym na konto sklepu,

5. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze:Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


5. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 

2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres autokomis@spoko.pl lub drogą pocztową na poniższy adres:

PHU Auto-Komis Stanisław Żak 
Nowy Kurzeszyn 1d 
96-200 Rawa Mazowiecka

3. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadania gwarancji producenta, Klient może korzystać z gwarancji gwarancyjnych w serwisach gwarantowanych i procedur postępowania reklamowego dla dostawców polzak.pl. Taką reklamę należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: autokomis@spoko.pl lub drogą pocztową na adres:

PHU Auto-Komis Stanisław Żak Nowy Kurzeszyn 1d 96-200 Rawa Mazowiecka 
  

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w sklepie polzak.pl. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu polzak.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.


6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

PHU Auto-Komis Stanisław Żak 
Nowy Kurzeszyn 1d 
96-200 Rawa Mazowiecka

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma polzak.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

7. Postanowienia końcowe

1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu polzak.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.

3. Regulamin dostępny w życiu z chwilą opublikowania na stronie www.polzak.pl.

4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentami - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie polzak.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

Busy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl